декілька слів ЗА за термін "Родовий маєток"

Экономическое, финансовое, социальное, философское, медицинское и т.п.
Inna
Початкiвець
Сообщений: 3
Зарегистрирован: Пт май 11, 2007 6:38 pm
Контактная информация:

декілька слів ЗА за термін "Родовий маєток"

Сообщение Inna » Чт янв 24, 2008 11:07 pm

На мій погляд, щоб визначити яким терміном керуватися, необхідно знати їх значення.
Оскільки термін російською "Родовоє поместье" планується ввести в обіг у законодавчі акти,
то дане питання є актуальним.

Хочу навести декілька слів За за термін "Родовий маєток".

У мене в руках книжка "Земельне право" 1960 року видання за ред. проф. М.Д.Казанцева, укр.видання - за ред. В.З.Янчука, видавництво Київського університету. Хочу зазначити, що Василь Зіновійович Янчук, був (він помер декілька років назад) одним із метрів українського земельного права в Україні. Саме він був оодним із авторів основних законодавчих актів стосовно земельного права в Українській СРСР.

У одній із глав "Земельне законодавство буржуазно-поміщицької Росіі" читаємо
..."В країні склалась велика кількість правових форм землеволодіння і землекористування. Розрізнялись так звані приватновласницькі, державні, удільні, кабінетські, монастирські, і церковні землі. Кожна з названих категорій земель мала особливий правовий режим. Збереглися численні інститути феодального права (РОДОВІ, майоратні, заповідні та інші маєтки)..."

"...Родовим вважався маєток, одержаний власником у спадщину, а набутим - маєток, придбаний самим власником. Щодо мєатків родових існувало обмеження права відчуження, закладу і т.д. в інтересах збереження дворянських дворів. .."


Йдемо далі.

Навчальний посібник "Правові основи майнових і земельних відносин" за заг.редакцією Єрмоленка, видано у Києві 2006 року.
Тема 2. Історичний досвід систематизації законодавства про регулювання майнових і земельних відновин в Україні.
Розділ 3. Об"єкти цивільного права за кодексом "Права, за якими судиться малоросійський народ" 1743 року

"...
Речі, як об"єкт цивільного права, кодекс "Права, за якими судиться малоросійський народ" поділяє на:
нерухомі (села, фільварки, хутори, ниви, ліси, поля, луки, та ін.)
такі, що набуваються титулом спадщини від предків (дідизна),
такі, що набуваються самим власником - первісним або вивідним способами...

Поділ речей на дідизни і набуті власником має за кодексом важливе значення: за своє життя власник має право вільно розпоряджатися тими та іншими речами, однак не на шкоду дітям...
Дідизні маєтки кодекс ще поділяє на батьківські та материні. За спадкування за законом батьківські маєтки переходять тільки до синів та їх дітей, а материні - до синів і дочок у рівних частинах; за спадкування бічних колін батьківські маєтки завжди переходять у рід батька, а материні - у рід матері. ..
...
Збірник так і не став офіційним джерелом права, оскільки кодифікація виявилася досконалішою, ніж імперська. Слід зазначити, що хоча проект кодексу "Права, за якими судиться малоросійський народ" 1743 року і не дістав офіційної санкції, 15-річна праця українських правників не була даремною. Повнотою та ясністю викладу норм закону й абстрактних правових дефініцій та досконалою юридичною термінологією кодекс набагато перевищував правові книги тих часів. Тому він був дуже поширеним в Україні, про що свідчить велика кількість відписів, що збереглась. За ним вивчали право Малої Русі, використовували його як авторитетний і досконалий підручник - коментар до Литовського статуту і магдебурського права -- цілі покоління українських правників. Норми цього кодексу РЕАЛЬНО ДІЯЛИ, ними керувалися на практиці. "Права, за яким судить малоросійський народ" 1743 року були першим загальним кодексом в Україні, першим кодексом українського права..."


Оскільки джерела є показовими, як до мене, доцільніше використовувати термін "родовий маєток". Саме "родовий маєток" означає земельну ділянку, що передавалась у спадщину для наступних поколінь (збережений інститут феодального права у 1880 році), та дідизні МАЄТКИ, що передавались у спадщину (1743 рік).

Аватар пользователя
Вячеслав Богданов
Учасник iнiцiативної групи
Сообщений: 1143
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2005 3:48 pm
Откуда: родовое поселение Благодатные родники, Одесская обл.
Контактная информация:

Сообщение Вячеслав Богданов » Пт янв 25, 2008 5:28 pm

В теме "Обоснование использования терминов "родове помістя" http://ridpar.bytdobru.info/forum/viewtopic.php?t=86
написал обоснование использования терминов "родове помістя" и "родове поселення"

Всем известно, что за словом, за каждой буквой стоит определённый образ, информация, энергетика. Ведь это сродни с тем, как называть своего ребёнка. А имя влияет и на характер, и на психологию, и на способности ребёнка.
И важно понять нам всем, как называть свою малую Родину – поместьем или имением и как назвать наше Движение. И использовать слово "имение" вместо "поместья" из-за того, чтобы у людей не было ассоциации с помещиками, я не вижу здесь целесообразности. Во-первых, поМЕСТье означает слово «место», во-вторых, в ведический период в поместьях жили ведруссы, а не помещики. В-третьих, нам нужно восстанавливать истинное значение слово "поместье", а не прятаться за "имением". Но это всё только моё мнение и каждому из нас с вами решать, чему быть.
Стоит разобраться, как называть: родовое поместье или родовое имение, родовое поселение или экопоселение, в том числе и звучание этих слов на украинском языке.
В "Словаре русского языка" С. И. Ожегова:
Имение – поместье, земельное владение; имущество, собственность (устар.).
Поместье – земельное владение помещика.
Помещик – землевладелец, относящийся к привилегированному сословию.
К тому же, в те времена, когда были помещики и дворяне, были и поместья и имения, но между собой они отличались тем, что поместье нельзя было продать (считалось у них святыней), а имение продавалось и можно было даже проиграть в карты.
Родовое имение – иметь род или имущество рода.
Родовое поместье – место рода.
К тому же, в книгах В. Мегре кусочек Родины называется практически только родовое поместье, и ни разу – родовое имение.
Анастасия говорила, что за каждой буквой может стоять образ, а также вкладываться соответствующая информация. Тогда получается, что называя поместье имением идёт искажение информации.
Яркий пример этому – это мультфильм о капитане Врунгеле. Была вначале яхта "Победа", а стала "Беда". То есть, как корабль назовёшь, так и поплывёшь.
Тоже самое касается звучание родового поместья на украинском языке.
В "Українсько-російському словнику":
Маєток – имение, поместье; усадьба.
Также, в некоторых словарях поместье переводится как "помістя (заст.) ".
Так, в "Словнику української мови" Бориса Грінченка:
Помістя – мђсто (ђ - дореволюционная буква, со звучанием современной буквы "е". Правильное написание этой буквы не нашёл, поэтому вставил эту букву).
Маєток – имущество, состояние, имђніе.
Маєтний – богатый, зажиточный.
"Словник синонімів української мови" А. А. Бурячок:
МАЄТОК (землельне володіння поміщика, перев. з будинком, поміщицький будинок) САДИБА, ПОМІСТЯ іст.; МАЙНО розм., МАЄТНІСТЬ заст., ДЕРЖАВА заст.
МАЄТНІСТЬ – багатство, маєток, майно.
„Тлумачний словник української мови” В.С. Калашника:
Маєток – велике або середне господарство, в якому працювали селяни (кріпосні або залежні).
Родовий маєток – мати рід або майно роду.
Родове помістя – місце роду.
Также нашёл ещё одно толкование слов "поместье" и "имение" в "Толковом словаре живого великорусского языка" Владимира Даля (Москва, 1994 г.):
Помђстье сар. мђсто подъ домъ, дворъ, подъ избу с дворомъ, усадъ, усадьба
Имђнье ср. владънье, состояние того, кто имђетъ; то, что кто-либо имђеть, достатокъ, собственность, собина, состояние. Имђнье его состоитъ изъ пожитковъ и денегъ или изъ движимаго. Недвижимое имђнье, земли, дома. (ђ - дореволюционная буква, со звучанием современной буквы "е". Правильное написание этой буквы не нашёл, поэтому вставил эту букву. Также написание букв в словах может быть не точным из-за отсутствия старорусских букв в компьютере).
То есть, поместье обозначает "место", а имение – "имущество (владение)", но не "имя", как кто-то считает.
Получается, что родовое поместье – это место рода, а родовое имение – это имущество рода.
И вот, почему поместье – это "место":
„Сначала выбери себе из всех возможных МЕСТ благоприятных на земле своё, тебе понравившееся МЕСТО. МЕСТО, в котором ты хотел бы жить. В котором пожелать и детям мог своим их жизнь прожить. И правнукам своим ты станешь доброй памятью. В том МЕСТЕ климат для тебя благоприятным должен быть. В том МЕСТЕ на века один гектар земли себе возьми” (Глава „Уже сегодня каждый может строить дом”, кн. 4 „Сотворение”, стр. 167 (мягкого переплёта).
Тоже самое касается и названия поселения. Или это родовое поселение или это экологическое поселение.
По поводу названия, я думаю, что лучше называть „родовое поселение” вместо „экопоселения” из-за важности слова „род”.
А если поселение называть родовое экопоселение, то получается "гибрид" родового поселения и экопоселения. Но все же знают, что гибриды вредны для здоровья.
Поэтому вместо термина "родове екопоселення" использовать термин "родове поселення". Потому что в родовом экопоселении половина участков для родовых поместий, а половина – для экоучастков, а там совсем иная идеология и мировозрение.
И вот почему: из выступления В. Мегре на конференции в г. Санкт-Петербурге от 22.05.2005 г.:
"Дедушка предложил назвать партию „Родная”, не послужит ли это название разделению людей, ведь уже сейчас пытаются создать Родную партию России, а к примеру на Украине создадут Родную Партию Украины и т.о. каждый будет думать только о своей стране. Может быть в название выложить то, что будет объединять всех людей Земли?
В. Н.: Ну ведь, как бы Родная Партия – это РОД, это РОДИНА, ну всё равно корень слова, да? РОД, РОДина, РОДная, ну, любимая, РОДная женщина, вот, вот это слово – РОД, очень важно здесь. Ну если еще кто-то будет создавать, я думаю, что это не столь уже страшно".
К тому же дедушка Анастасии упоминал о поселениях нового типа, а экопоселение не является новым. Экопоселения существуют многие десятилетия, имеют разнообразные формы и методы реализации, и все же не являются жизнестойкой формой поселений. Дети, рожденные в экопоселениях сразу стремятся покинуть своих родителей. К тому же в идеологии экопоселений отсуствует идеи общения с растениями и животным миром, понимание природы. Владения землёй порицается. А родовое поместье – это основное понятие, на которой базируются все идеи Анастасии.
„Каждый депутат должен получить не менее ста пятидесяти гектаров земли, на которых должно быть образовано ПОСЕЛЕНИЕ НОВОГО ТИПА. Основанное на принципах, о которых говорила Анастасия". (Глава „Закон для депутатов, избранных народом”, кн. 7 „Энергия жизни”, стр. 242 (мягкого переплёта).
Поселение поселению рознь, то есть родовое поселение отличается от существующих экопоселений, которые были созданы до написания Владимиром Мегре книг. Поэтому, чтобы люди понимали, что мы создаём поселения нового типа, основанные на принципах, высказанных Анастасией, то и называть стоит эти поселения родовыми. Сейчас существуют различные общины (поселения) и буддистов, и кришнаитов, и православных, и никто из них не стесняется себя называть тем, к какому мировоззрению относится их образ жизни.
Но экология, по моему мнению, в родовом поместье и родовом поселении – это всего лишь десятая часть (условно). Да и слово "экология" в родовом поместье не совсем подходит, это больше восстановление порванной связи с природой, а также восстановление невидимой нити со своим родом, предками и через них восстановить связь даже с Богом.


Вернуться в «Обоснование идеи о родовом поместье»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость