Статут Рідної партії (проект)

Cоздание цели, задач, принципов, структуры, финансирования партии, членство, в том числе права и обязанности участников партии. Символика Родной партии. Обсуждение цели и её пояснения, в том числе обоснование понятия "энергии Любви" и обоснования понятие "Родины" (родового поместья).
Ведрусс ГРВ
Бувалий
Сообщений: 81
Зарегистрирован: Ср янв 10, 2007 1:38 pm
Откуда: Ведруссия

Статут Рідної партії (проект)

Сообщение Ведрусс ГРВ » Ср янв 10, 2007 1:45 pm

СТАТУТ РІДНОЇ ПАРТІЇ

Розділ І.
Назва партії і мета діяльності.
Особливі положення даного Статуту.

1.1. Рідна партія - політична партія України, метою діяльності якої є створення сприятливих умов для створення кожною бажаючою сім’єю громадян України родового помістя, а також умов для повернення в сім'ю Енергії Любові. Рідна партія поверне народу спосіб життя і обряди, здатні навіки зберегти кохання в сім’ї.

1.2. Повна назва партії – політична партія «Рідна партія».
Скорочена назва – Рідна партія.
Повна і скорочена назви партії є рівнозначними.

1.3. Поняття:
- «сота» і «сота Рідної партії»;
- «Представницький орган» і «Представницький орган Рідної партії»;
- «Партійне віче» і «Партійне віче Рідної партії»
є рівнозначними.

1.4. Віче – збір членів Рідної партії з метою вирішення проблем, прийняття рішень.

Розділ ІІ.
Символіка Рідної партії.


2.1. Прапор Рідної партії.
Необхідно визначити.

2.2. Герб Рідної партії.
Необхідно визначити.

2.3. Гімн Рідної партії.
Необхідно визначити.

2.4. Девіз Рідної партії: «Родовим помістям бути!»
«Бути добру!»
Необхідно визначити.

Розділ ІІІ.
Структура Рідної партії.

3.1. Структура Рідної партії – дворівнева.

Перший рівень структури Рідної партії складає сукупність всіх місцевих осередків партії – сот.
Другий рівень структури Рідної партії складає Представницький орган Рідної партії.

3.2. Статус сот Рідної партії і Представницького органу Рідної партії визначається в даному Статуті.

Розділ ІV.
Статус соти Рідної партії.

4.1. Сота – місцевий осередок Рідної партії, що утворюються в населеному пункті.
Сота може об’єднувати декілька населених пунктів.
Всі соти Рідної партії мають рівний правовий статус.

4.2. За кожною сотою закріплюється певна площа території, на якій вона діє.
Члени Рідної партії, що проживають в межах території діяльності соти, закріплюються за даною сотою і реалізують свої права та обов’язки, як члена Рідної партії, через дану соту.

4.3. Сота Рідної партії має право:
- ініціювати Партійне віче з будь-якого питання;
- приймати в члени Рідної партії, припиняти членство члена Рідної партії, виключати з членства у Рідній партії у порядку і випадках передбачених даним Статутом;
- приймати і виконувати рішення в межах своїх повноважень;
Необхідно визначити повноваження соти.
- вступати у відносини з іншими сотами Рідної партії;
- вступати у відносини з Представницьким органом Рідної партії;
- вступати у відносини з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, з юридичними особами, що розташовані в межах території дії даної соти;
- вимагати від Представницького органу Рідної партії інформацію про його діяльність, про діяльність всієї Рідної партії, якою він володіє.

4.4. Сота Рідної партії зобов’язана:
- виконувати покладені на неї Партійним віче зобов’язання;
- виконувати Програму Рідної партії;
- дотримуватися Статуту Рідної партії.

4.5. Рішення, прийняття яких відноситься до повноважень соти, а також питання щодо їх виконання приймаються виключно на віче соти – віче всіх членів Рідної партії, що закріплені за даною сотою.

4.6. Віче соти є правоздатним, якщо в ньому приймають участь як мінімум ¾ від кількості членів Рідної партії, закріплених за даною сотою.
Рішення віче соти вважається прийнятим, якщо за нього проголосовано одноособово.


Розділ V.
Статус Представницького органу Рідної партії. Вибори до нього.

5.1. Представницький орган Рідної партії – виборний орган, що представляє законні інтереси Рідної партії у відносинах з вищими державними органами, вищими органами інших політичних партій, вищими органами інших громадських організацій.

5.2. Представницький орган Рідної партії підзвітний і підконтрольний Партійному віче.

5.3. Склад Представницького органу Рідної партії.
:!: Як варіант:
«До Представницького органу Рідної партії входять 4 члени Рідної партії, що обираються на Партійному віче зі складу членів соти, що розташована в м. Києві».
Але тоді цей пункт суперечить пунктам 7.3 і 7.4 даного Статуту.
Необхідно визначити склад Представницького органу Рідної партії.

5.4. Представницький орган Рідної партії має право:
- ініціювати Партійне віче з будь-якого питання;
- приймати і виконувати рішення в межах своїх повноважень;
- вступати у відносини із сотами Рідної партії.
Необхідно визначити повноваження Представницького органу Рідної партії.

5.5. Представницький орган Рідної партії не має права:
- приймати будь-які рішення, прийняття яких не віднесено до його повноважень, без рішення Партійного віче.

5.6. Представницький орган Рідної партії зобов’язаний:
- представляти законні інтереси Рідної партії у відносинах з вищими державними органами, вищими органами інших політичних партій, вищими органами інших громадських організацій, органами влади іноземних держав та органами іноземних організацій;
- доводити інформацію за запитом про свою діяльність до соти Рідної партії;
- виконувати покладені на нього Партійним віче зобов’язання;
- виконувати Програму Рідної партії;
- дотримуватися Статуту Рідної партії.

5.7. Вибори до Представницького органу Рідної партії вперше відбуваються на установчому з’їзді по створенню Рідної партії, а потім – за рішенням Партійного віче.
Строк повноважень Представницького органу вперше встановлюється на установчому з’їзді по створенню Рідної партії, а потім - за рішенням Партійного віче.
Члени у Представницький орган Рідної партії обираються виключно з числа членів Рідної партії на Партійному віче.
Діяльність членів Представницького органу не оплачується.

Розділ VІ.
Партійне віче Рідної партії.

6.1. Партійне віче Рідної партії – всепартійне віче, в якому приймають участь всі члени Рідної партії через відповідні соти, до яких вони належать.
Всі рішення Рідної партії, прийняття яких не віднесено до повноваження сот чи Представницького органу, приймаються виключно на Партійному віче.

6.2. Партійне віче проводиться в два етапи:
1 етап – проводиться віче соти і визначається прийняте рішення (по соті).
2 етап – визначається прийняте рішення (по всій партії) на основі рішень прийнятих на всіх віче сот Рідної партії.

6.3. Партійне віче проводиться для вирішення будь-якого питання.
Кількість разів проведення Партійного віче, інтервал часу між ними не мають значення.

6.4. Партійне віче є правоздатним, якщо в ньому приймають участь як мінімум ¾ від кількості сот Рідної партії.
Рішення Партійного віче вважається прийнятим, якщо за нього проголосовано одноособово.

6.5. Розподіл обов’язків стосовно виконання рішення Партійного віче здійснюється на Партійному віче.

Розділ VІІ.
Права та обов’язки членів Рідної партії. Порядок вступу та припинення членства в Рідній партії.

7.1. Рідна партія має фіксоване членство.
Членом Рідної партії може бути громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає Програму і Статут Рідної партії, виконує їх.
Член Рідної партії обов’язково закріплюється у соті за місцем проживання.
Член Рідної партії не може одночасно перебувати в іншій політичній партії.

7.2. Прийом у члени Рідної партії, припинення членства в Рідній партії проводиться на віче відповідної соти Рідної партії.

7.3. Всі члени сот, всі члени Представницького органу Рідної партії відповідно рівні у своїх правах.

7.4. Член Рідної партії має право:
- голосу на віче соти, до якої він належить;
- голосу на Партійному віче через віче соти;
- ініціювати віче соти;
- ініціювати обговорення будь-якого питання на віче соти;
- обирати і бути обраним до Представницького органу Рідної партії;
- знати, використовувати і поширювати інформацію що стосується діяльності Рідної партії;
- приймати участь у заходах, які проводить Рідна партія;
- припинити членство в Рідній партії у будь-який час.

7.5. Член Рідної партії зобов'язаний:
- виконувати Програму Рідної партії;
- дотримуватися Статуту Рідної партії;
- сприяти, у міру своїх можливостей, поширенню в суспільстві ідей по створенню родових помість;
- сприяти, у міру своїх можливостей, зростанню авторитету Рідної партії в суспільстві.

7.6. Членство в Рідній партії набувається/припиняється за рішенням віче відповідної соти на підставі особистої заяви громадянина України, що бажає бути членом Рідної партії/припинити членство в Рідній партії.

7.7. Членство в Рідній партії припиняється у випадках:
- подання в соту відповідної письмової заяви;
- смерті члена Рідної партії.

У разі заборони діяльності або анулювання реєстраційного свідоцтва Рідної партії, членство в партії припиняється автоматично.

7.8. Виключення з Рідної партії відбувається на віче відповідної соти та виключно у випадках:
- дій несумісних зі Статутом і Програмою Рідної партії;
- розповсюдження неправдивої інформації про Рідну партію, її діяльність, її дискримінацію, підрив авторитету Рідної партії;
- вчинення будь-якого злочину, передбаченого законодавством України.

7.9. Громадянин України, членство в Рідній партії якого припинено або який виключений з Рідної партії, не є членом Рідної партії.

Розділ VІІІ.
Кошти та майно Рідної партії.

8.1. Фінансування діяльності Рідної партії здійснюється за принципом децентралізації фінансів.
Рідна партія загалом, а також кожна сота має власний баланс і розрахунковий рахунок.

8.2. Рідна партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України.
Рідна партія може орендувати рухоме і нерухоме майно.

8.3. Джерелами формування майна та коштів Рідної партії є:
- обов’язкові внески членів Рідної партії;
- благодійні внески фізичних осіб, крім громадян іноземних держав;
- благодійні внески юридичних осіб, крім тих, що заборонені законом;
- майно, придбане за власні кошти;
- інші, визначені законом, надходження.

8.4. Обсяг обов’язкових внесків членів Рідної партії визначається на Партійному віче.
Обов’язкові внески членів Рідної партії є однаковими за обсягом.
Обов’язковий внесок члена Рідної партії здійснюються на рахунок соти, до якої він належить.

8.5. Інші грошові внески – всі внески, що не відносяться до обов’язкових внесків членів Рідної партії, - здійснюються на рахунок всієї Рідної партії і автоматично розподіляються між рахунками всіх сот Рідної партії з урахуванням кількості членів партії в кожній соті, при цьому використовується формула:

ЧВ = В:КЧ*КЧС,

де ЧВ - частка іншого грошового внеску, що буде перерахована з рахунку Рідної партії на рахунок даної соти;
В - обсяг всього іншого грошового внеску;
КЧ – кількість членів Рідної партії;
КЧС – кількість членів Рідної партії, що закріплені за даною сотою.


8.6. Фінансування діяльності Представницького органу Рідної партії, обсяг фінансування та цільове призначення фінансування визначається на Партійному віче.

Розділ IX.
Прикінцеві положення даного Статуту.

9.1. Внесення змін до Статуту і Програми Рідної партії здійснюється на Партійному віче.

9.2. Рідна партія припиняє свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому чинним законодавством.

9.3. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск партії приймається Партійним віче.

9.4. Одночасно з прийняттям рішення про реорганізацію чи саморозпуск Рідної партії Партійне віче приймає рішення про використання майна та коштів Рідної партії відповідно до законодавства України.

Олег Малый
Початкiвець
Сообщений: 9
Зарегистрирован: Пт янв 05, 2007 6:02 pm
Откуда: Запоріжжя
Контактная информация:

Сообщение Олег Малый » Ср янв 10, 2007 2:05 pm

Шановні проектанти Статуту!

Бажано його проектувати, згідно чинних вимог, вибачте...
Закони та вимоги мають таку властивість, як змінюватися :D

На даний час, Статут політичної партії повинен містити такі обов'язкові розділи:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАРТІЇ
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПАРТІЇ
5. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКІВ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ
6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ
7. КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ
8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
9. ДЖЕРЕЛА МАТЕРІАЛЬНИХ І ФІНАНСОВИХ НАДХОДЖЕНЬ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВИТРАТ
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПАРТІЇ
11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

Олег Малый
Початкiвець
Сообщений: 9
Зарегистрирован: Пт янв 05, 2007 6:02 pm
Откуда: Запоріжжя
Контактная информация:

Re: Статут Рідної партії (проект)

Сообщение Олег Малый » Ср янв 10, 2007 2:21 pm

Ведрусс ГРВ писал(а):СТАТУТ РІДНОЇ ПАРТІЇ

Розділ І.
Назва партії і мета діяльності.
Особливі положення даного Статуту.

1.1. Рідна партія - політична партія України, метою діяльності якої є створення сприятливих умов для створення кожною бажаючою сім’єю громадян України родового помістя, а також умов для повернення в сім'ю Енергії Любові. Рідна партія поверне народу спосіб життя і обряди, здатні навіки зберегти кохання в сім’ї.

1.2. Повна назва партії – політична партія «Рідна партія».
Скорочена назва – Рідна партія.
Повна і скорочена назви партії є рівнозначними.

1.3. Поняття:
- «сота» і «сота Рідної партії»;
- «Представницький орган» і «Представницький орган Рідної партії»;
- «Партійне віче» і «Партійне віче Рідної партії»
є рівнозначними.

1.4. Віче – збір членів Рідної партії з метою вирішення проблем, прийняття рішень.


Розділ І. Загальні положення.

1.1. Партія “Рідна Партія” (в подальшому – Партія) є політичною партією, що об’єднує на добровільній основі громадян України, які підтримують Програму Партії і сприяють її здійсненню.
1.2. Партія поширює свою діяльність на всю територію України та здійснює її відповідно до Конституції України, Законів України “Про політичні партії в Україні”, “Про об’єднання громадян”, інших актів чинного законодавства України, Програми Партії, цього Статуту, актів керівних органів Партії.
1.3. Партія створюється та діє на основі добровільності, спільності інтересів, рівноправності і взаємоповаги її членів, самоврядування, колективності керівництва, верховенства права, гласності, дотримання внутрішньопартійної демократії та взаємних зобов’язань.
1.4. Партія утворюється і діє з всеукраїнським статусом.
1.5. Партія набуває статусу юридичної особи з моменту її реєстрації в Міністерстві юстиції України.
1.6. Партія є неприбутковою організацією.
1.7. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Партія може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.
1.8. Партія має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Політичною Радою Партії, власну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак і девіз.
1.9. Назва Партії на українській мові повна- ... та скорочена -...; назва Партій на російській мові повна - ... та скорочена -...; назва партії на англійській мові повна -... та скорочена.
1.10. Місцезнаходження центральних керівних органів партії – місто Київ.
1.11. Юридична адреса Партії: м. Київ, вул. (назва), (будинок).

Ведрусс ГРВ
Бувалий
Сообщений: 81
Зарегистрирован: Ср янв 10, 2007 1:38 pm
Откуда: Ведруссия

Re: Статут Рідної партії (проект)

Сообщение Ведрусс ГРВ » Пн янв 15, 2007 12:45 pm

Да, изменения я не учел. :(

Олег Малый писал(а):1.2. Партія поширює свою діяльність на всю територію України та здійснює її відповідно до Конституції України, Законів України “Про політичні партії в Україні”, “Про об’єднання громадян”, інших актів чинного законодавства України, Програми Партії, цього Статуту, актів керівних органів Партії.
1.4. Партія утворюється і діє з всеукраїнським статусом.
1.5. Партія набуває статусу юридичної особи з моменту її реєстрації в Міністерстві юстиції України.
1.6. Партія є неприбутковою організацією.
1.7. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Партія може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.
1.8. Партія має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи і бланки...


Зачем положения закона переписывать в Статут? :?:
Ведь эти нормы закреплены в законе и касаются всех политических партий независимо от их наличия в Статуте партии. :!:
:rp:
Будущее - за родовыми поместьями!


Вернуться в «Устав Родной партии»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость