Об'єднання громадян

Законодательство, связанное с деятельностью политических партий. Избирательное законодательство. Конституционное законодательство и другое.
Аватар пользователя
Otto fon F.
Учасник iнiцiативної групи
Сообщений: 156
Зарегистрирован: Пн дек 05, 2005 1:12 am
Откуда: Волинь
Контактная информация:

Об'єднання громадян

Сообщение Otto fon F. » Пт янв 20, 2006 1:04 pm

Закон України "Про об'єднання громадян"
Стаття 1. Об'єднання громадян
Об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.
Об'єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) відповідно до цього Закону визнається політичною партією або громадською організацією.
Стаття 3. Громадська організація
Громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших
спільних інтересів.
Стаття 12. Членство в об'єднаннях громадян Громадські організації можуть не мати фіксованого індивідуального членства.
Стаття 15. Реєстрація об'єднань громадян
Для реєстрації об'єднання громадян його засновники подають заяву.
До заяви додаються статут (положення), протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, відомості про склад керівництва центральних статутних органів, дані про місцеві осередки, документи про сплату реєстраційного збору, крім випадків, коли громадська організація звільняється від сплати реєстраційного збору відповідно до законів України.
Заява про реєстрацію місцевої громадської організації розглядається у 3-денний строк з дня надходження документів.
Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється письмово не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення.
Стаття 21. Власність об'єднань громадян
Об'єднання громадян може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.
Громадські організації також мають право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ними госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
Стаття 24. Господарська та інша комерційна діяльність
З метою виконання статутних завдань і цілей зареєстровані об'єднання громадян можуть здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.

Закон України "Про політичні партії"
Стаття 1. Право громадян на об'єднання в політичні партії
Право громадян на свободу об'єднання у політичні партії для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів визначається і гарантується Конституцією України.
Стаття 2. Поняття політичної партії
Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.
Стаття 6. Членство в політичних партіях та його обмеження
Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах.
Стаття 7. Програма політичної партії
Політичні партії повинні мати програму. Програма політичної партії є викладом цілей та завдань цієї партії, а також шляхів їх досягнення.
Стаття 8. Статут політичної партії
Політичні партії повинні мати статут. Статут політичної партії має містити такі відомості:
1 ) назву політичної партії;
2 ) перелік статутних органів політичної партії, порядок їх утворення, їхні повноваження і термін цих повноважень;
3 ) порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній;
4 ) права та обов'язки членів політичної партії, підстави припинення чи зупинення членства в політичній партії;
5 ) порядок створення, загальну структуру та повноваження обласних, міських, районних організацій політичної партії та її первинних осередків;
6 ) порядок внесення змін та доповнень до статуту і програми політичної партії;
7 ) порядок скликання та проведення партійних з'їздів, конференцій, зборів та інших представницьких органів політичної партії;
8 ) джерела матеріальних, у тому числі фінансових, надходжень та порядок здійснення витрат політичної партії;
9 ) порядок ліквідації (саморозпуску), реорганізації політичної партії, використання її коштів та іншого майна, що залишилися після її ліквідації (саморозпуску).
Стаття 9. Назва та символіка політичної партії
Назва політичної партії, її символіка не повинні збігатися з назвою чи символікою іншої (зареєстрованої) політичної партії.
Забороняється буквальне відтворення у символіці політичної партії державних символів України, використання символів іноземних держав.
Політична партія може мати партійну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз.
Стаття 10. Створення політичної партії
Рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з'їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим.
На установчому з'їзді (конференції, зборах) політичної партії затверджуються статут і програма політичної партії, обираються її керівні і контрольно-ревізійні органи.
Діяльність політичної партії може здійснюватися лише після її реєстрації. Не допускається діяльність незареєстрованих політичних партій.
Стаття 11. Реєстрація політичних партій
Реєстрацію політичних партій здійснює Міністерство юстиції України.
Стаття 12. Права політичних партій
Політичні партії мають право:
1) вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України;
2) брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;
3) використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;
4) підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог цього Закону;
5) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні.
Стаття 17-2. Обсяг державного фінансування статутної діяльності політичних партій в Україні
Щорічний обсяг фінансування статутної діяльності політичних партій (партій, що входили до виборчих блоків політичних партій) з Державного бюджету України становить 0,01 розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1 січня року, що передує року виділення коштів, помноженого на кількість громадян, включених до списку виборців на останніх чергових виборах народних депутатів України.

Закон України "Про статус народного депутата України"

Постанова Кабінету Міністрів України"Про затвердження Положення про порядок легалізації об'єднань громадян"
3. Для реєстрації об'єднання громадян до реєструючого органу подається заява, підписана не менш як трьома засновниками об'єднання громадян або їх уповноваженими представниками.
До заяви додаються:
1) статут (положення) в двох примірниках;
2) протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут (положення);
3) відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця
роботи);
4) дані про наявність місцевих осередків, підтверджені протоколами конференцій (зборів);
5) документ про сплату реєстраційного збору;
6) відомості про засновників об'єднання громадян або спілок об'єднань громадян (для громадян - із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок об'єднань громадян - назви об'єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а також доданням копії документа про легалізацію);
7) документ, який підтверджує місцезнаходження об'єднання громадян.
4. Заява про реєстрацію об'єднання громадян за наявності всіх
необхідних документів розглядається в двомісячний строк.

Постанова Кабінету Міністрів України"Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян"
1. Установити такі розміри збору за реєстрацію об'єднань
громадян:
- всеукраїнських - двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- міжнародних - п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 500 доларів;
- місцевих об'єднань громадян, а також місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об'єднань громадян:
- міжобласних, обласних, Київських і Севастопольських міських - десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- міжрайонних, районних, міських, сільських, селищних - п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
За реєстрацію громадських організацій інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір збору знижується на 50 відсотків.
Дитячі громадські організації від сплати реєстраційного збору звільняються.

Постанова Кабінету Міністрів України"Про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян"
2. Установити такі розміри збору за реєстрацію символіки зареєстрованих об'єднань громадян:
всеукраїнських і місцевих - чотири неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.
За реєстрацію символіки громадських організацій інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір збору знижується на 50 відсотків.
Дитячі громадські організації від сплати реєстраційного збору звільняються.
______________________________________________________________________________________________________

Закон України "Про звернення громадян"
Стаття 1. Звернення громадян
Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
Стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі
Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
Стаття 4. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені
До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені,належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:
- порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);
- створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;
- незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.
Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення
Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.
Стаття 11. Звернення до об'єднань громадян
Одержані об'єднаннями громадян звернення із зауваженнями і пропозиціями щодо їх діяльності розглядаються цими об'єднаннями та їх органами відповідно до статутів об'єднань, а заяви і скарги на ущемлення чи порушення ними прав громадян - згідно з цим Законом.

Г. Ярослав
Учасник iнiцiативної групи
Сообщений: 66
Зарегистрирован: Вт июн 19, 2007 6:29 pm
Откуда: г. Харьков

Сообщение Г. Ярослав » Ср июл 25, 2007 10:03 pm

А агитация считается деятельностью партии?

Г. Ярослав
Учасник iнiцiативної групи
Сообщений: 66
Зарегистрирован: Вт июн 19, 2007 6:29 pm
Откуда: г. Харьков

Сообщение Г. Ярослав » Пт сен 28, 2007 8:16 pm

Вопрос ко всем. Кто знает, сколько должно состоять людей в партии на момент регистрации, или это не имеет значения?

Inna
Початкiвець
Сообщений: 3
Зарегистрирован: Пт май 11, 2007 6:38 pm
Контактная информация:

Сообщение Inna » Пн окт 01, 2007 10:46 pm

Г. Ярослав писал(а):Вопрос ко всем. Кто знает, сколько должно состоять людей в партии на момент регистрации, или это не имеет значения?


Стаття 10 Закону України "Про політичні партії" "...Рішення про створення політичної партії ... має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим"

Г. Ярослав
Учасник iнiцiативної групи
Сообщений: 66
Зарегистрирован: Вт июн 19, 2007 6:29 pm
Откуда: г. Харьков

Сообщение Г. Ярослав » Вт окт 02, 2007 5:21 pm

Это члены партии или поддерживающие её программу?

Inna
Початкiвець
Сообщений: 3
Зарегистрирован: Пт май 11, 2007 6:38 pm
Контактная информация:

Сообщение Inna » Ср окт 03, 2007 5:16 pm

Наскільки я розумію, у даному випадку(!) ці поняття ідентичні


Пояснення:
Для реєстрації політичної партії відповідно до ст. 11 Закону України "Про політичні партії в Україні" до Міністерства юстиції України разом із заявою та іншими документами додаються:

------ протокол установчого з’їзду (конференції, зборів) політичної партії із зазначенням дати і місця його проведення, кількості учасників, які проголосували за створення політичної партії;

та -----підписи громадян України, зібрані відповідно до вимог цього Закону на підтримку рішення про створення політичної партії та засвідчені особами, які збирали підписиА, отже, необхідно мати підписи громадян України, а саме не менше 10 000 відповідно до ст.10 даного Закону. А також підписи учасників установчих зборів. На мою думку, учасники установчих зборів також необхідно внести у списки громадян України, що підтримують рішення про створення пол.партії.Окрім того, є ще декілька нормативних актів, якими регулюється процес реєстрації пол.партії. Скоріш за все, посилання на них є на форумі, але наведу ще раз:

Наказ Міністерства юстиції України від 20 жовтня 2004 року № 119/5 "Про затвердження форми Списку підписів громадян України, зібраних на підтримку рішення про створення політичної партії".

Наказ Міністерства юстиції України від 4 квітня 2005 р. № 26/5 "Про затвердження форм заяв про реєстрацію політичної партії та її структурного утворення, форми відомостей про склад керівних органів політичної партії"

Наказ Міністерства юстиції України від 2 серпня 2005 року № 82/5 "Про затвердження форм книги обліку первинних осередків політичних партій легалізованих шляхом письмового повідомлення про утворення, та заяви про легалізацію первинного осередку політичної партії шляхом письмового повідомлення про утворення".


Вернуться в «Законодательство»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость