Земельне законодавство

Законодательство, связанное с деятельностью политических партий. Избирательное законодательство. Конституционное законодательство и другое.
Аватар пользователя
Вячеслав Богданов
Учасник iнiцiативної групи
Сообщений: 1143
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2005 3:48 pm
Откуда: родовое поселение Благодатные родники, Одесская обл.
Контактная информация:

Земельне законодавство

Сообщение Вячеслав Богданов » Пт ноя 17, 2006 2:55 pm

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 32. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств
1. Громадянам України - членам фермерських господарств передаються безоплатно у приватну власність надані їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради.
2. Дія частини першої цієї статті не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай).
Стаття 33. Земельні ділянки особистих селянських господарств
1. Громадяни України можуть мати на праві власності та орендувати земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства.
2. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть мати земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства на умовах оренди.
Стаття 116. Підстави набуття права на землю
1.Громадяни та юридичні особи набувають право власності та право користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом.
2. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування.
3. Безплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться у разі:
а) приватизації земельних ділянок, які знаходяться у користуванні громадян;
б) одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
в) одержання земельної ділянки із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених цим Кодексом.
4. Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян в межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання.
5. Передача у власність територіальних громад земельних ділянок із земель державної власності провадиться безоплатно для городництва, сінокосіння та випасання худоби.
6. Надання у користування земельної ділянки, що перебуває у власності або у користуванні, провадиться лише після вилучення (викупу) її в порядку, передбаченому цим Кодексом
Стаття 118. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами
1.Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка знаходиться у його користуванні, подає заяву до відповідної районної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки.
2. Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельних ділянок
Стаття 121. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам
1. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм
земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:
...б) для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара...

Закон України "Про особисте селянське фермерське господарство"
Стаття 1. Поняття особистого селянського господарства
Особисте селянське господарство - це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.
Стаття 5. Земельні ділянки особистого селянського господарства
Для ведення особистого селянського господарства використовують земельні ділянки розміром не більше 2,0 гектара, передані фізичним особам у власність або оренду в порядку,
встановленому законом.
Громадяни України, які реалізували своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства в розмірі менше 2,0 гектара, мають право на збільшення земельної ділянки в межах норм, установлених статтею 121 Земельного кодексу України (2768-14) для ведення особистого селянського господарства
Стаття 6. Майно, яке використовується для ведення особистогоселянського господарства
До майна, яке використовується для ведення особистого селянського господарства, належать жилі будинки, господарські будівлі та споруди, сільськогосподарська техніка, інвентар та обладнання, транспортні засоби, сільськогосподарські та свійські тварини і птиця, бджолосім'ї, багаторічні насадження, вироблена сільськогосподарська продукція, продукти її переробки та інше майно, набуте у власність членами господарства в установленому законодавством порядку.
Майно, яке використовується для ведення особистого селянського господарства, може бути власністю однієї особи, спільною частковою або спільною сумісною власністю його членів відповідно до закону.
Звернення стягнення на майно члена особистого селянського господарства допускається лише на підставі рішення суду.
Стаття 7. Права та обов'язки членів особистого селянського господарства
Члени особистого селянського господарства мають право:
-самостійно господарювати на землі;
-укладати особисто або через уповноважену особу будь-які угоди, що не суперечать законодавству. Уповноваженою особою може бути дієздатний член особистого селянського господарства, який досяг 18 років;
-реалізовувати надлишки виробленої продукції на ринках, а також заготівельним, переробним підприємствам та організаціям, іншим юридичним і фізичним особам;
-самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва;
-відкривати рахунки в установах банків та отримувати кредити в установленому законодавством порядку;
-бути членами кредитної спілки та користуватися її послугами;
-отримувати в установленому законом порядку трудову пенсію, а також інші види соціальної державної допомоги та субсидії;
-надавати послуги з використанням майна особистого селянського господарства;
-використовувати в установленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі відповідно до закону;
-на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;
-вільно розпоряджатися належним майном, виробленою сільськогосподарською продукцією та продуктами її переробки;
-отримувати дорадчі послуги;
-брати участь у конкурсах сільськогосподарських виробників для отримання бюджетної підтримки відповідно до загальнодержавних і регіональних програм;
-об'єднуватися на добровільних засадах у виробничі товариства, асоціації, спілки з метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та захисту спільних інтересів тощо відповідно до законодавства України;
-проводити в установленому законом порядку зовнішньоекономічну діяльність.
Члени особистого селянського господарства зобов'язані:
-дотримуватися вимог земельного законодавства та законодавства про охорону довкілля;
-забезпечувати використання земельної ділянки за цільовим призначенням;
-підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;
-не порушувати права власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;
-дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних із встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;
-своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату;
-дотримуватися діючих нормативів щодо якості продукції, санітарних, екологічних та інших вимог відповідно до законодавства;
-надавати сільським, селищним, міським радам необхідні дані щодо їх обліку.
-Законом можуть бути встановлені також інші права та обов'язки членів особистого селянського господарства.
Стаття 8. Зайнятість членів особистих селянських господарств Члени особистих селянських господарств належать до категорії зайнятого населення в разі, якщо робота в цьому господарстві для них є основною і розрахунковий місячний дохід на одного члена дорівнює або перевищує розмір мінімальної заробітної плати
Стаття 9. Соціальне страхування та пенсійне забезпечення членів особистих селянських господарств
Члени особистих селянських господарств підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню та пенсійному забезпеченню.

Закон України "Про захист конституційних прав громадян на землю"
Стаття 1. Вартість робіт із землеустрою щодо виготовлення документів, які посвідчують право власностіи на земельні ділянки, при передачі безоплатно земельних ділянок у власність громадянам України
Вартість робіт із землеустрою щодо виготовлення документів, які посвідчують право власності на земельні ділянки, при виділенні в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) не може перевищувати п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вартість робіт із землеустрою щодо виготовлення документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку, при передачі безоплатно земельних ділянок у власність громадянам України відповідно до статті 121 Земельного кодексу України ( 2768-14 ), крім випадків, визначених частиною першою цієї статті, не може перевищувати дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(примітка: один неоподатковуваний мінімум доходу громадянина дорівнює 17 грн.)

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень"
Стаття 29. Плата за державну реєстрацію прав та за надання відомостей органами державної реєстрації прав
4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування таїх посадові особи, громадяни України, яким передані безоплатно увласність земельні ділянки відповідно до статті 121 Земельногокодексу України ( 2768-14 ), звільняються від сплати державногомита за державну реєстрацію речових прав та їх обмежень, а такожплатежів за надані Державним реєстром прав послуги у зв'язку звиконанням ними повноважень, визначених законом.

Закон України "Про плату за землю"
Стаття 12. Від земельного податку звільняються:
25) новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах - п'яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність.
...за земельні ділянки державних, колективних і фермерських господарств, які зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;
...за земельні ділянки, в межах граничних норм, встановлених Земельним кодексом України ( 561-12 ), інвалідів I і II груп, громадян, які виховують трьох і більше дітей, та громадян, члени сімей яких проходять строкову військову службу, пенсіонерів, а також інших осіб, які користуються пільгами відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), громадян, яким у встановленому порядку видано посвідчення про те, що вони постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)"

Закон України "Про оренду землі"

Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
Стаття 4. Загальний оподатковуваний дохід
4.3. Доходи, які не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу
До складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи (що не підлягають відображенню в його річній податковій декларації):
4.3.36. доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках, наданих для ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю); будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянках), ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва.

Постанова Кабінету Міністрів Укараїни"Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів"

Постанова Кабінету Міністрів Укараїни"Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою"

Постанова Кабінету Міністрів Укараїни"Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб"

Наказ Держкомзема України, Мінфіна, Мінекономіки"Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг"

Наказ Держкомзема України "Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі"

Вернуться в «Законодательство»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость